2019 logo website Eng.jpg

Prekybos budelės

Amber Jewelry World
Andrew’s World Enterprises
Baltic Amber
Baltic Crossroads
Baltic Treasures
Baltivist
California Lithuanian Credit Union
Coins & Stamps
Consulate General of Lithuania
Dadu Ice Cream
Dana Gylys Jewelry
Daughters of Lithuania
Du Menininkai
Gražinietės
Jewelry by Otilija
Jewelry by Vitalija
Kaleo Marketing

Knights of Lithuania
JAV Lietuvių Bendruomenė
Los Andželo apylinkė
Lithuanian Children’s Hope
Lithuanian Foundation
Lithuanian Kitchen
Lithuanian Melodies
Rima’s Jewelry
Rolandas Art
ŠALFASS/LAUNA
Šv. Kazimiero Parapija
Tautodailė
USA Immigration and Tax Services
Vainikėliai
Vytis Tours
XVI LIetuvių TautInIų ŠokIų Šventė

Kaip užsisakyti pavėsinę lauko prekybai ar savo organizacijos veiklos pristatymui?

Dėl informacijos ir bųdelės užsisakymo rašykite LTDays2019@outlook.com
arba skambinkite Rita Žukienė (661) 297-5053.