top of page

Baltimorės tautinių šokių grupė Mituva jungia skirtingų profesijų ir polinkių bendraminčius, turinčius vieną tikslą - šokiu tęsti senąsias lietuvių liaudies tradicijas ir įkvėpti jaunają kartą pamilti ir gerbti mūsų protėvių kultūrinį paveldą.
 

Mituva susikūrė 2013 metais ir kasmet norinčių šokti vis daugėja. Mūsų nariai renkasi ne tik pasišokti, bet ir pasibūti kartu, švesti gimtadienius, keliauti. Šokėjai yra aktyvūs įvairių vietinių renginių,
valstybinių ir tarptautinių festivalių dalyviai. Kai kurie šokėjai į repeticijas važiuoja net 1-2 valandas.

 

Ansamblis yra gastroliavęs visoje Šiaurės Amerikoje, o taip pat Lietuvoje ir Argentinoje.
 

Visi nekantriai laukiame mūsų pasirodymo LA Lietuvių Dienose.

Mituva - Baltimorė

Mituva - Baltimorė
bottom of page