top of page

Erikas Petraitis

Erikas Petraitis gimė ir užaugo Los Andžele. Lankė John Marshall gimnaziją (vos per gatvę nuo parapijos) ir baigė UC Berkeley Universitetą. Lankė Šv. Kazimiero šeštadieninę mokyklą, šoko tautinius šokius "LB Spindulyje" ir dalyvavo skautų ir ateitininkų organizacijose.
 

Gimnazijoje pamilo muziką, išmoko groti gitara ir pradėjo kurti dainas. Nuo to laiko jis toliau kuria ir dainuoja ne tik savos kūrybos dainas, bet ir kitų dainininkų kūrinius, kuriuos atlieka per visą Kaliforniją ir už jos ribų. Erikui įtaką padarė American Folk, R&B, Country, ir Blues. Jis yra išleidęs du albumus savo kūrinių.
 

Erikas brangina savo lietuvišką prigimtį ir dainuoja su vietine grupe “Tolimi Aidai”. Visos šios įtakos atsiskleidžia, kai Erikas užlipa ant scenos.

Erikas Petraitis
bottom of page