top of page
committee fpo.jpg
LT Days 2022 logo LT website.jpg
Help LT 2.png

Žinios

Lietuvių Dienų Komitetas

 

Komiteto pirmininkai

Raimundas Šilkaitis

Laura Remeika

Iždininkas
Vytenis Vilkas


Vendorių administravimas

Ringailė Barysaitė

 

Programos knygelė
ir tinklalapis

Rasa Hendrickson

 

Reklama

Laura Remeika
 

Meninis dizainas
Laura Remeika

Dekoracijų koordinatorė
Laura Remeika

Savanorių koordinatorė
Giedrė Garbisch

Lėšų Rinkimas

Vincentas Bernota

Socialinė žiniasklaida / korespondentas

Ingrida Gailiūnė

Specialūs projektai

Rasa Paliulis

Komiteto nariai

Liudas Deveikis

Karis Petrulis
Tomas Umbrasas
Rasa Šilkaitienė
Povilas Žemaitaitis

Saulius Kajota

“It takes a village of volunteers to make Lithuanian Days a success.  The Lithuanian Days Committee gives a sincere THANKS to all the volunteers who worked hard and selflessly. We couldn’t do it without your help.”

Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoje

2718 St. George Street

Los Angeles, CA 90027

spalio 1  Šeštadienį - 11-10

spalio 2  Sekmadienį - 11-5


 

Kas yra Los Andželo Lietuvių Dienos?

 

Los Andželo apylinkės Lietuvių Bendruomenės valdyba, pirmininko Edmundo Kulikausko iniciatyva, 1986 metais pradėjo švęsti Lietuvių Dienas. Jų tikslas buvo puoselėti lietuvių paveldą ir kultūrą. Lietuvių Dienos yra kasmetinė tradicija, švenčiama saulėtame Los Andžele pirmąjį spalio savaitgalį.

 

Šventėje groja lietuviška muzika, vyksta tautodailės meno parodos, koncertai bei vaišinamasi lietuvišku maistu. Kasmet yra pristatoma nauja šventinė programa, kurią visuomet praturtina nauji atlikėjai. Mugėje galima įsigyti gintaro dirbinių, medžio drožinių, lietuviškų knygų, lietuviškos aprangos, muzikos, meno rankdarbių ir įvairiausių suvenyrų.

Skanaujant lietuvišką maistą ir gurkšnojant lietuviškus gėrimus, šventė yra gera vieta susitikti su senais draugais bei susipažinti su naujais. Esant norui ir geram apetitui, išsinešimui galima nusipirkti cepelinų, lietuviškų dešrų ar kugelio.

 

Kultūrinėje programoje dalyvauja įvairios tautinių šokių grupės, dainininkai, muzikantai, bei ansambliai, kurie atvyksta iš įvairių Amerikos kampelių, Kanados ir tėvynės Lietuvos.

 

Kiekvienas atvykęs į šį festivalį laiką praleidžia ne tik maloniai ir linksmai, bet ir išsineša mažą gintarėlį savo širdyje.

 

 

Reikalinga pagalba - Lietuvių dienų komitetas ieško savanorių padėti su darbais per Lietuvių dienas. Prašome prisirašyti prie savanorių sąrašo. Kreipkites į LA.LTDays@gmail.com Dėkojame iš anksto!

2022 m. Lietuvių Dienų Garbės Maršalas - Eleonora Romuva

Eleonora Romuva2.jpg
bottom of page