2021 LT days logo Lith small.jpg
Help LT 2.png

Žinios

Lietuvių Dienų komitetas

 

Komiteto pirmininkai

Raimundas Šilkaitis

Žygimantas Kiznis

Iždininkas
Vytenis Vilkas


Vendorių administravimas

Ringailė Barysaitė

 

Programos knygelė ir tinklalapis
Rasa Hendrickson

 

Reklama

Laura Remeika
 

Meninis dizainas
Rolandas Dabrukas

Dekoracijų koordinatorė
Laura Remeika

Savanorių koordinatorė
Giedrė Garbisch

Socialinės medijos

Aistė Vitkauskė

Lėšų Rinkimas

Nijolė Lemberitienė

Komiteto nariai
Liudas Deveikis

Karis Petrulis
Algis Mikuckis
Rasa Šilkaitienė
Povilas Žemaitaitis

“It takes a village of volunteers to make Lithuanian Days a success.  The Lithuanian Days Committee gives a sincere THANKS to all the volunteers who worked hard and selflessly. We couldn’t do it without your help.”

Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijoje

2718 St. George Street

Los Angeles, CA 90027

spalio 2  Šeštadienį - 11-10

spalio 3  Sekmadienį - 11-4

 

COVID-19 SAUGOS PRIPAŽINIMAS

Ruošdamiesi  jau 35-tąjį kartą susirinkti į Lietuvių Dienų šventę Los Angeles, mes norime užtikrinti visus dalyvius, kad bus laikomasi visų sveikatos reikalavimų galiojančių šventės dienomis.

Visi dalyvaujantieji sukuria saugią, jaukią šventę.

Rekomenduojame ir tikimės, kad prieš atvykstant į šventę visi dalyviai jau bus pilnai pasiskiepiję, vakcinuoti. Stengdamiesi sudaryti saugią aplinką rengėjai įdėjo daug pastangų užtikrinti jūsų sveikatos gerbuvį.

·  Visi įvykiai šių metų Lietuvių Dienomis bus lauke, viešoje erdvėje.
·  Staliukai ir kėdės priekyje scenos ir kitur bus tinkamai atskirti su reikalaujamais nuotoliais.

Pagal naujausius LA apskrities ir Kalifornijos valstijos reikalavimus, dalyviai nėra įpareigoti dėvėti maskes/kaukes susiburiant lauke.

Jeigu sveikatos nurodymai pasikeis, dalyviams bus pranešta artimiausiu laiku.

Rengėjai ragina visus dalyvius dėvėti maskes/kaukes sekančiais atvejais:
·  Individai kurie nėra pilnai pasiskiepiję, neturintys vakcinų;
·  Laukiant eilėje prie vartų įeiti į šventės kiemą;
·  Laukiant eilėje prie maisto kioskų, prie baro, prie prekių stalų;
·  Tualetuose;
·  Visur kitur, kur yra sunku išlaikyti 6-ių pėdų nuotolį nuo asmenų, kurie negyvena su jumis.

Galimybė užsikrėsti COVID-19 randasi viešose erdvėse, kur žmonės susirenka.  Dalyvaudami LT Dienose jūs sutinkate prisilaikyti visų apsaugos taisyklių ir nurodymų numatytų šios šventės rengėjų.  Jūs prisiimate pilną atsakomybę ir suprantate riziką nuo COVID-19, atsisakydami teises laikyti rengėjus, pardavėjus, ir Parapiją teisinei atsakomingais.

Prašome elgtis pagarbiai su visais festivalio rengėjais, darbuotojais, savanoriais, pardavėjais, ir menininkais kurie pasirenka dėvėti kaukes/maskes ir/ar laikyti nuotolį nuo kitų žmonių. Gali būti, kad čia bus pirmas atvejis, kur daug iš mūsų susirenkam kartu po ilgo laiko; dėl to mes stengiamės įvesti apsaugos protokolus kurie viršija Los Angeles miesto ir Kalifornijos valstijos reikalavimus.

Iš anksto dėkojame už jūsų bendradarbiavimą apsaugoti vienas kitą festivalio metu.

Tuo atveju, jeigu bus pakeitimų arba naujesnių žinių, tuoj pat pranešime.

 
Kas yra Los Angeles Lietuvių Dienos?

 

Los Andželo apylinkės Lietuvių Bendruomenės valdyba, pirmininko Edmundo Kulikausko iniciatyva, 1986 metais pradėjo švęsti Lietuvių Dienas. Jų tikslas buvo puoselėti lietuvių paveldą ir kultūrą. Lietuvių Dienos yra kasmetinė tradicija, švenčiama saulėtame Los Andžele pirmąjį spalio savaitgalį.

 

Šventėje groja lietuviška muzika, vyksta tautodailės meno parodos, koncertai bei vaišinamasi lietuvišku maistu. Kasmet yra pristatoma nauja šventinė programa, kurią visuomet praturtina nauji atlikėjai. Mugėje galima įsigyti gintaro dirbinių, medžio drožinių, lietuviškų knygų, lietuviškos aprangos, muzikos, meno rankdarbių ir įvairiausių suvenyrų.

Skanaujant lietuvišką maistą ir gurkšnojant lietuviškus gėrimus, šventė yra gera vieta susitikti su senais draugais bei susipažinti su naujais. Esant norui ir geram apetitui, išsinešimui galima nusipirkti cepelinų, lietuviškų dešrų ar kugelio.

 

Kultūrinėje programoje dalyvauja įvairios tautinių šokių grupės, dainininkai, muzikantai, bei ansambliai, kurie atvyksta iš įvairių Amerikos kampelių, Kanados ir tėvynės Lietuvos.

 

Kiekvienas atvykęs į šį festivalį laiką praleidžia ne tik maloniai ir linksmai, bet ir išsineša mažą gintarėlį savo širdyje.

 

 

Reikalinga pagalba - Lietuvių dienų komitetas ieško savanorių padėti su darbais per Lietuvių dienas. Prašome prisirašyti prie savanorių sąrašo. Kreipkites į LTDienos2021@gmail.com Dėkojame iš anksto!

https://volunteersignup.org/E9YQJ

2021 m. Lietuvių Dienų Garbės Maršalas

Grazina ir Ken Kling-2low.jpg