2019 logo website Eng.jpg

Žinios

Kas yra Los Angeles Lietuvių Dienos?

 

Los Angeles Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdyba, pirmininko Edmundo Kulikausko iniciatyva, pradėjo Lietuvių Dienas 1986 metais švęsti ir puoselėti lietuvių paveldą ir kultūrą. Lietuvių Dienos yra metinė tradicija, švenčiama saulėtame Los Angeles pirmąjį spalio savaitgalį.

 

Šventėje groja lietuvišką muziką, vyksta tautodailės meno parodos ir koncertai, vaišinamasi lietuvišku maistu. Kasmet yra pristatoma nauja šventinė programa, kurią visuomet praturtina nauji atlikėjai. Mugėje galima įsigyti gintaro dirbinių, medžio drožinių, lietuviškų knygų, lietuviškos aprangos, muzikos, meno rankdarbių ir įvairiausių suvenyrų.

 

Nusipirkus lietuviško maisto ir gurkšnojant lietuviškus gėrimus, čia vieta ne tik susitikti senus draugus, bet ir susipažinti su naujais žmonėmis. Esant norui ir geram apetitui, galima nusipirkti nusinešimui į namus cepelinų, lietuviškų dešrų ar kugelio. Kultūrinėje programoje dalyvauja įvairios tautinių šokių grupės, dainininkai, muzikantai, bei ansambliai, kurie atvyksta iš visų Amerikos kampelių, Kanados ir tėvynės Lietuvos.

 

Kiekvienas atvykęs į šį festivalį laika praleidžia ne tik maloniai ir linksmai, bet išsineša mažą gintarėlį savo širdyje.

 

 

Reikalinga pagalba - Lietuvių dienų komitetas ieško savanorių padėti su darbais per Lietuvių dienas. Prašome prisirašyti prie savanorių sąrašo. Kreipkites į LTDays2019@outlook.com Dėkojame iš anksto!

Lithuanian Fair Committee

 

Chairs

Raimundas Šilkaitis

Monika Kiznienė

Rasa Šilkaitienė

Žygimantas Kiznis

 

Vendor Coordinator

Ringailė Barysaitė

Rita Žukas

 

Program Coordinator

Sigita Barysienė

 

Program Booklet and Website
Rasa Hendrickson
 
Committee Members
Danguolė Varnienė
Povilas Žemaitaitis
Karis Petrulis
Liudas Deveikis
Algis Mikuckis
 
Fundraising Committee
Nijolė Lembertienė
Onutė Keblienė
Danguolė Navickienė
 
Advertising
Laura Remeika

Marketing and Social Media
Tadas Mikuckis


Garbės Maršalas per 2019m. Lietuvių Dienas.

Photo Vija web.jpg