top of page
Help LT 2.png
savanoriai committee.jpg

Lietuvių Dienų Komitetas

 

Komiteto pirmininkė
TBD

Pirmininkės pavaduotojas
Tomas Umbrasas

Iždininkas
Vytenis Vilkas

Vendorių koordinatorė
Giedrė Garbisch

Reklaminė knygelė ir tinklalapis
Rasa Hendrickson

 

Programinės knygelės reklama

Rasa Šilkaitis


Specialios programos
Rasa Paliulis

Meno koordinatorė
TBD

Darbuotojų/Savanorių koordinatoriai
Rasa Paliulis

Lėšų rinkimas
Mike Andrulis
Vincas Bernota

Socialinės medijos
Ingrida Gailiūnė

Komiteto nariai
kun. Tomas Karanauskas
Raimundas Šilkaitis
Ringailė Barysaitė
Rasa Šilkaitis
Liudas Deveikis
Povilas Žemaitaitis

Lithuanian-American Community, Inc.,
ne pelno siekianti organizacija, neapmokestinimo nr. 36-3625439

2024 Los Angeles Lithuanian Fair
Lithuanian-American Community Inc.
22343 Cardiff Dr.
Santa Clarita, CA 91350​
805-744-7324
la.ltdays@gmail.com


“It takes a village of volunteers to make Lithuanian Days a success.  The Lithuanian Days Committee gives a sincere THANKS to all the volunteers who worked hard and selflessly. We couldn’t do it without your help.”

Šv. Kazimiero lietuvių parapija

2718 St. George Street

Los Angeles, CA 90027

Spalio 5d.  šeštadienį - 11:00 - 10:00
Spalio 6d.  sekmadienį - 11:00 - 5:00
 
Kas yra Los Andželo Lietuvių Dienos?

 

Los Andželo apylinkės Lietuvių Bendruomenės valdyba, pirmininko Edmundo Kulikausko iniciatyva, 1986 metais pradėjo švęsti Lietuvių Dienas. Jų tikslas buvo puoselėti lietuvių paveldą ir kultūrą. Lietuvių Dienos yra kasmetinė tradicija, švenčiama saulėtame Los Andžele pirmąjį spalio savaitgalį.

 

Mieli Lietuvių dienų dalyviai ir svečiai,


Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname visus atvykusius į 38-ąsias Los Andželo Lietuvių dienas! Tai yra visų mūsų, ilgamete tradicija tapusi, nuostabi šventė!
Kaip ir kiekvienais metais Lietuvių dienose renkamės bendram tikslui - puoselėti tautines, kultūrines vertybes, papročius, išsaugoti savo tapatybę ir kalbą. Klausant lietuviškos muzikos ir dainų, bežiūrint šokėjų programą, siūlome paskanauti lietuviško maisto, gėrimų ir pasmaguriauti lietuviškais saldumynais. Tai nuostabi šventė ir puiki proga pasigrožėti meno kūriniais bei tautodaile, įsigyti lietuviškų gintaro papuošalų ir suvenyrų. Lietuvių dienos tai puiki galimybė susitikti su senais draugais ir susirasti naujų.


Šiais metais Lietuva švenčia 700-ajį Vilniaus jubiliejinį gimtadienį, todėl ir 38-osios Lietuvių dienos yra skirtos Vilniaus gimtadieniui paminėti. Ta proga, sulaukėme net trijų ypatingų atlikėjų iš Lietuvos – tautiškos kapelos “Sutaras”, aktoriaus, dainininko ir muzikanto Vido Bareikio ir Lietuvos estrados grandų Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio.


Lietuvių dienose dalyvaus ir organizacijos iš Ukrainos. Ukrainos tauta vis dar nepailstamai kovoja už savo tapatybę ir laisvę, todėl ir šiais metais prisidėkime ir pratęskime paramą Ukrainai.


Pasidabinusiose trispalvės spalvomis Lietuvių dienose švęskime Vilniaus gimtadienį, švęskime laisvę ir pratęskime mums brangią ir prasmingą Lietuvių dienų tradiciją!


Dėkojame šventės rėmėjams ir savanoriams, be kurių pagalbos ši šventė neįvyktų.


TBD
2024 Lietuvių dienų pirmininkė

 

 

Reikalinga pagalba - Lietuvių Dienų komitetas ieško savanorių padėti su darbais per Lietuvių Dienas. Prašome prisirašyti prie savanorių sąrašo. Kreipkitės į LA.LTDays@gmail.com Dėkojame iš anksto!

2024 m. Lietuvių Dienų Garbės Maršalas - TBD

easterEggs.jpg
bottom of page