top of page
LT Days 2022 logo LT website.jpg
Eleonora Romuva2.jpg

2022 m. Lietuvių Dienų Garbės Maršalas

Eleonora J. Romuva

36-ųjų Lietuvių Dienų Garbės Maršalas - Eleonora J, Romuva

Eleonora yra gimusi ir užaugusi Klaipėdoje. Būdama paaugle dalyvavo Baltijos kelyje, Roko marše, Sąjūdžio judėjime bei Sausio 13-toje.  Tas patirtas neįkainuojamas vienybes ir laisves jausmas yra Eleonoros varomoji jėga kokiam pasaulio krašte ji bebūtų ar ką bedarytų. Tik “metams” išvykusi į Stokholmą 2003 metais pabaigti Stokholmo Ekonomikos mokyklos MBA programa, ji suprato, koks svarbus yra kiekvieno užsienyje gyvenančio lietuvio indelis būnant savo šalies ambasadoriumi bei išlaikant ir neprarandant savo kultūrinio identiteto. 2005 metais kartu su bendraminčiais pradėjo lituanistiniu mokyklų projektą “Draugystes Tiltas”, kuris dar šiandien sėkmingai tęsiasi keliaudamas per įvairias Europos šalis kiekvienais metais. Atvykusi į Los Angeles 2009 metais Warner Bros Entertainment kvietimu prisijungti prie globalios marketingo komandos, Eleonora su bendraminčiais įkūrė Lithuanian American Business Association in Los Angeles (LABA.LA), kurios tikslas yra suburti vietos profesionalus, dalintis patirtimi ir žiniomis, statyti tiltus su Lietuvos vyriausybinėmis ir NGOs suteikiant įžvalgas, konsultacijas bei pagalba Lietuvos įmonėms bandančioms naviguoti vietinėje Kalifornijos rinkoje. Prasidėjus karui Ukrainoje, Eleonora kartu su Lietuvos konsulatu, Lietuviu bendruomene, Garbes Konsule ir kitais aktyvistais subūrė “Team Lithuania” koordinuojant iniciatyvas Ukrainos palaikymui. Tik dirbdami kartu kaip komanda, galime būti efektyvus ir pasiekti ženkliu tikslu bei rezultatu.


Laisvu nuo darbo laiku Eleonora kartu su sūnumi Jonu bei jo dviem šunim Drax ir Ego mėgsta „chilinti“ savo sode po apelsinais Rūgpieniu kaime (aka North Hills) arba keliauti po Vakarine pakrante su Sprinteriu.

bottom of page