top of page
Aidas Mattis professional no logo.jpg

2023 m. Lietuvių Dienų Garbės Maršalas

Aidas Mattis

37-ųjų Lietuvių Dienų Garbės Maršalas - Aidas Mattis

Aidas J. Matis gimė lietuvių imigrantų Edvardo ir Editos Mattis šeimoje, kurie susitiko Los Andžele. Jie norėjo savo vaikus Arą, Aidą, Daivą ir Dainą auginti Amerikos lietuvių bendruomenėje ir aktyviai mokyti juos lietuvybės. Aidas lankė šeštadieninę lietuvių mokyklą, sekmadieniais lankė Šv. Kazimiero bažnyčią ir ilgus metus buvo bažnyčios patarnautoju, aktyviai veikė lietuvių skautiškoje veikloje, šoko lietuvių tautinių šokių grupėje „Spindulys“ ir koncertavo su Šv. Kazimiero choru. 2000 m. Australijoje atstovavo Pasaulio lietuvių jaunimo organizaciją, kur susipažino su savo būsima žmona Daina Šliteryte. Jis ir toliau aktyviai dirbo lietuvių bendruomenėje, taip pat prisijungė prie San Francisko lietuvių bendruomenės tarybos, kai studijavo UC Berkeley, 2004-2008 m. Buvo Los Andželo Lietuvių Dienų pirmininko pavaduotojas, o šiuo metu yra Lietuvos skautų sąjungos Ramiojo vandenyno regiono išdininkas, vilkų skautų vadovas, šeštadieninės lietuvių mokyklos tėvų komiteto narys.

 

Aidas yra praktikuojantis gydytojas, specializuojasi anatominėje ir klinikinėje patologijoje, dirba Los Andžele, apsigynęs medicinos mokslų daktaro ir filosofijos mokslų daktaro laipsnius Ilinojaus universitete, Urbana-Champaign mieste. Daina ir Aidas augina du vaikus – Nerį ir Rasą, kuriuos aktyviai įtraukė ir į Los Andželo Amerikos lietuvių bendruomenę. Aidas su mama įsigijo Raudonojo liūto smuklę – gerai žinomą lietuvių susibūrimo vietą, iš kurios iki šiol įvairiais būdais remia Amerikos lietuvių bendruomenę, taip pat ir Lietuvių Dienas.

 

Lietuvių Dienos Aidui visada buvo ypatinga šventė, dėl kurios Los Andželo/Kalifornijos lietuviai išsiskiria iš daugelio kitų aktyviai veikiančių lietuvių bendruomenių. Nors Los Andželo lietuvių bendruomenė yra mažesnė negu kai kuriuose kituose JAV miestuose, tačiau jie visada sugebėdavo susiburti lietuviškumo puoselėjimui. Aidas džiaugiasi, kad Lietuvių Dienų tradicija ir toliau tęsiama ir dėkoja organizatoriams ir savanoriams, nes Lietuvių Dienų organizavimas ir vykdymas yra tikrai didelė užduotis. "Tikimės, kad jums patiks šis renginys, o kad ir kitais metais jis būtų ne ką prastesnis, raginu prisijungti prie organizavimo ir savanoriavimo", - sako Aidas.

bottom of page