top of page
Donation awards.jpg
JAV bendruomene & Fondas logo stacked.jpg

Deimantiniai rėmėjai:

 • The Kling Foundation

 • Nijolė ir Vitalis Lembertai

 • Lietuvių Fondas
   

Auksiniai rėmėjai:

 • Jūratė Raulinaitis ir Kirk Schneider

 • Nijolė Glaze M.D

 • Red Lion Tavern - Raudonas Liūtas Inc.

 • Rasa ir Raimundas Šilkaičiai

Sidabriniai rėmėjai:

 • DE Architects, AIA

 • Algis ir Vaida Mikuckiai

Bronziniai rėmėjai:

 • Lina ir Povilas Pakuckai

 • Jūratė Venckus ir Aušra Venckutė

 • Soraja Petrulis

 • Gidas Radvenis

 • Rūta Lee

 • Albinas Markevičius

 • Aida Mikalauskas

 • Adelė Reclite

aciu.jpg

Gerbiamieji,

 

Šiemet Los Andželo Lietuvių Dienos švenčia 37 metų sukaktį. Lietuvių Dienų komitetas deda daug pastangų, kad padarytų šią šventę įsimintina. Šiais metais dalyvaus: Vidas Bareikis, Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis, Erikas Petraitis, Eugenijus Dicevičius, Retro, Los Angeles LB Spindulys, Muzikinės Bangos ir kt.

 

Kaip Jūs gerai žinote, Lietuvių Dienų organizavimui reikalingos didelės išlaidos. Į šias išlaidas įeina atlikėjų honorarai, įrangos nuoma, infrastruktūros nuoma, saugumas, leidimai, draudimas ir daug kitų dalykų. Mūsų tikslas yra surinkti $30,000 aukų. Mes pagarbiai prašome visų rėmėjų prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo. Šios lėšos padės ne tik padengiant šių metų išlaidas, bet ir prisidės užtikrinant Lietuvių Dienų ateitį.

 

Mes sukūrėme keturis rėmimo lygius:

 

Bronzinis - iki $499

 

Sidabrinis - nuo $500 iki $999

 

Auksinis - nuo $1,000 iki $2,499

 

Deimantinis - $2,500+

Lietuvių Dienų mugės sėkmė priklauso ne tik nuo lankomumo, bet ir rėmimo. Tai negali įvykti be Jūsų dosnumo. Prašome apsvarstyti rėmimo lygį. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su Laura Remeika (310) 429-0720.

 

JAV Lietuvių Bendruomenė Inc. - ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 1951 metais (TIN 363.625.439)

 

Paramą siųsti:

Lithuanian-American Community Inc. Los Angeles Chapter

22343 Cardiff Dr., Santa Clarita, CA 91350​

 

Pagarbiai,

 

2023 Lietuvių Dienų

organizacinis komitetas

Thank You Sponsors.jpg
bottom of page