top of page
amber headline.jpg

Rėmėjai

LT Days 2022 logo LT website.jpg

Deimantiniai rėmėjai:

 • Lietuvių Fondas

 • The Kling Family Foundation

 • Nijolė ir Vitalius Lembertai

Auksiniai rėmėjai:

 • Raimundas, Rasa, Edmundas, Irena Šilkaičiai

 • Nijolė Glaze M.D

 • Algis & Vaida Mikuckiai

 • Sigute and Daniel Miller

 • CLCU - California Lithuanian Credit Union

 • Raudonas Liutas Inc.

Sidabriniai rėmėjai:

 • Ruta Lee

 • DE Architects, AIA

 • Violeta ir Mindaugas Gedgaudai

Bronziniai rėmėjai:

 • Irena Raulinaitis

 • Jūratė Raulinaitis & Kirk Sneider

 • Jonas ir Vida Jurkutaitis

 • Dainius Vaidila and Asta Grinis DDS

 • Antanas & Dalilė Polikaitis

 • Laima Baltrėnas

 • Alma ir Rimas Stočkai

 • Rūta Mulokas

 • Ingrida Jodelienė

 • Gidas Radvenis
   

LT Fondas logo.png
aciu.jpg

Gerbiamieji,

 

Šiemet Lietuvių Dienų mugei sukanka 36 metai. Lietuvių Dienų mugės komitetas deda daug pastangų, kad padarytų šią mugę įsimintina. Šiais metais dalyvaus: Pelenai, Tomas Varnagiris, Povilas Meškėla, Eugenijus Dicevičius, Agnė Giedraitytė, Retro, Los Angeles LB Spindulys, Muzikiniai Eskizai.

 

Kaip Jūs gerai žinote, Lietuvių Dienų organizavimui reikalingos didelės išlaidos. Į šias išlaidas įeina atlikėjų honorarai, įrangos nuoma, infrastruktūros nuoma, saugumas, leidimai, draudimas ir daug kitų dalykų. Mūsų tikslas yra surinkti $30,000 aukų. Mes pagarbiai prašome visų rėmėjų prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo. Šios lėšos padės ne tik padengiant šių metų išlaidas, bet ir prisidės užtikrinant Lietuvių Dienų ateitį.

 

Mes sukūrėme keturis rėmimo lygius:

 

Bronzinis - iki $499

 

Sidabrinis - nuo $500 iki $999

 

Auksinis - nuo $1,000 iki $2,499

 

Deimantinis - $2,500+

Lietuvių Dienų mugės sėkmė priklauso ne tik nuo lankomumo, bet ir rėmimo. Tai negali įvykti be Jūsų dosnumo. Prašome apsvarstyti rėmimo lygį. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su

Raimundas Šilkaitis (805) 744-7324

 

JAV Lietuvių Bendruomenė Inc. - ne pelno siekianti organizcija, įsteigta 1951 metais (TIN 363.625.439)

 

Parama siusti:

Lithuanian-American Community Inc. Los Angeles Chapter

22343 Cardiff Dr., Santa Clarita, CA 91350​

 

Pagarbiai,

 

2022 Lietuvių Dienų

Organizacinis komitetas

Sponsors 2022.jpg
bottom of page