Deimanto Rėmėjai

 • Gražina and Ken Kling ♦♦♦

 • Lietuvių Fondas ♦♦♦

 • Vilija and Andrius Kiršonis ♦♦

 • Nijolė and Vitalis Lembertas ♦

 • Šilkaičiu šeima - Raimundas
  ir Rasa, ♦

 • Edmundas, Mečys and Irena

2019 logo website Eng.jpg

Aukso Rėmėjai

 • Donatas and Laima Januta

 • Red Lion

 • Nijolė Glaze, MD

LT Fondas logo.png

Sidabro Rėmėjai

 • Žygimantas and Monika Kiznis

 • DE Architects V-D Empakeris

Bronzo Rėmėjai

 • Janina Mikolajunienė

 • Vaidotas and Rimvydas Baipsys

 • Aldona Venckūnienė

 • Vytautas Petrulis

 • Danguole Gustaitis and
  Kestutis Dvarvydis

 • Richard and Raimonda Kontrimas

 • Jūratė and Aušra Venckus

 • Elena Venckus

 • Lithuanian Golf Club

 • Julija and Charles Petrauskas

 • Irena Satas

 • Tadas and Dana Dabšys

 • Vida and Jonas Jurkutaičiai

 • Antanas and Dalilė Polikaiti

  Dėkome vietinių rėmėjų už dosnią paramą atlikėjams:  Montreal Lithuanian Credit Union Litas for Kristina ir Penketukas Cleveland Lithuanian Plėtros Fondas for Švyturys.

Gerbiamieji,

 

Šiemet sukanka 33-metų Lietuvių Dienų mugei. Lietuvių Dienų mugės komitetas labai sunkiai dirba padaryti šią šventę įsimintina. Šiais metais dalyvaus Vairas iš Vilniaus, Vaidas Vyšniauskas iš Vilniaus, Bronius Mūras, Tolimi Aidai, jaunimo tautinių šokių ansamblis Gandis iš Chicago, Spindulys šokių grupė ir
Šv. Kazimiero šeštadieninė lituanistinė mokykla.

 

Kaip Jūs gerai žinote, yra daug išlaidų susijusių su Lietuvių Dienų muge. Išlaidos apima atlikėjus, įrangos nuomą, infrastruktūros nuomą, saugumą, leidimus, draudimą ir daug kitų dalykų. Mes pagarbiai prašome rėmėjų padėti su išlaidomis. Mūsų tikslas yra pritraukti $30,000 aukų. Šios lėšos padės padengti išlaidas, taip pat padės užtikrinti Lietuvių Dienų mugės ateitį.

 

Mes sukūrėme keturis rėmimo lygius:

 

Bronzinis - iki $499

 

Sidabrinis - $500 - $999

 

Auksinis - $1,000- $2,499.00

 

Deimantinis - $ 2,500+

Lietuvių Dienų mugės sėkmė priklauso ne tik nuo lankomumo, bet ir rėmimo. Tai negali įvykti be Jūsų dosnumo. Prašome apsvarstyti rėmimo lygį. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su Raimundas Šilkaitis (805) 552-6084 arba Monika Kiznienė (323) 633-3357.

 

JAV Lietuvių Bendruomenė Inc, ne pelno siekianti organizcija, įsteigta 1951 metais (TIN 363.625.439). Parama siusti:

 

Lithuanian-American Community Inc.

306 Arlington Drive, Pasadena, CA 91105

 

 

Pagarbiai,

 

2019 Lietuvių Dienų

Organizacinis komitetas