top of page

Los Angeles LB Spindulys

Los Andželo jaunimo ansamblis LB Spindulys, įsteigtas Onos Razutienės, gyvuoja nuo 1949 m.


Daugiau nei 100 narių turintis ansamblis puoselėja tautinių šokių, dainų ir lietuviško žodžio meną. LB Spindulys yra aplankęs ne tik Lietuvą, bet ir kitus Europos kraštus, Pietų Ameriką, Japoniją, Australiją. Nuo 1987 m. ansambliui vadovauja steigėjos dukra Danguolė Razutytė Varnienė.  LB Spindulys yra dalyvavęs visose Šokių šventėse išskyrus pačią pirmąją, o 2008 m. Los Andžele vykusioje šventėje D. Varnienė puikiai pasižymėjo meno vadovės pareigose. „Spindulio“ ansamblis, remiamas JAV Lietuvių Bendruomenės, Šv. Kazimiero parapijos ir lituanistinės mokyklos, jau daugelį metų praturtina Los Andželo lietuvių gyvenimą.
 

bottom of page