top of page
LTDays 2024 logo Lith Fondas WEBSITE.jpg

2024 Programa

Šeštadienis, spalio 5d.

Planuojama daugiau nei 10 valandų gyvų pasirodymų!

Pranešėjai: TBD

38-tos Lietuvių Dienos laukia Jūsų su gražia ir įspūdinga programa.

Pastaba: atlikėjų, muzikantų ar svečių sąrašas gali keistis.

Visi nurodyti laikai yra apytikslūs.

11:00    ATIDAROMI VARTAI
12:00    OFICIALUS ŠVENTĖS ATIDARYMAS
12:45     LB SPINDULYS - tautinių šokių grupė
1:15        TBD
2:15       TBD
2:30      TBD
3:15       TBD
4:00     TBD
4:45      TBD
5:15       TBD
6:15       TBD
7:00     TBD
8:30     TBD
10:00   PROGRAMA BAIGTA
11:00    VARTAI UŽDAROMI

1:30,  3:30  VAIKAMS - Rolandas Dabrukas
Menas lauke prie klasių
Vaikai turi būti prižiūrimi tėvų arba globėjų. Auklių paslaugos neteikiamos.

Sekmadienis, spalio 6d.

11:00   ŠVENTOS MIŠIOS
12:00  VARTAI ATIDAROMI
12:15    ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ MOKYKLA
12:45   TBD
1:45     MUZIKINĖS BANGOS - ansamblis
2:15     TBD
2:45    TBD
3:15     TBD
4:15     LOTERIJA
4:30    AUGIS DISEVIČIUS
5:15     ŠVENTĖS PABAIGA
5:30    VARTAI UŽDAROMI

1:30,  3:00  VAIKAMS - Rolandas Dabrukas, Menas lauke prie klasių
Vaikai turi būti prižiūrimi tėvų arba globėjų. Auklių paslaugos neteikiamos.

bottom of page