top of page

2023 Programa

Šeštadienis, spalio 7d.

Planuojama daugiau nei 10 valandų gyvų pasirodymų!

Pranešėjai: Amandas Ragauskas ir Birutė Maknytė

37-tos Lietuvių Dienos laukia Jūsų su gražia ir įspūdinga programa.

Pastaba: atlikėjų, muzikantų ar svečių sąrašas gali keistis.

Visi nurodyti laikai yra apytikslūs.

11:00    ATIDAROMI VARTAI
12:00    OFICIALUS ŠVENTĖS ATIDARYMAS
12:45     LB SPINDULYS - tautinių šokių grupė
1:15        AGNĖ GIEDRAITYTĖ IR MARTYNAS MATUTIS
2:15       SAN FRANCISCO LITUANISTINĖ MOKYKLA - “GENYS“
2:30      LORETA JANULEVIČIŪTĖ
3:15       MITUVA - tautinių šokių grupė
4:00     ERIKAS PETRAITIS
4:45      LILIJA IR VALDAS PADRIEZOS “WESTMOR BALLROOM“
5:15       SUTARAS - kapela
6:15       AUGIS DISEVIČIUS
7:00     IRENA STAROŠAITĖ IR ŽILVINAS ŽVAGULIS
8:30      VIDAS BAREIKIS
10:00   PROGRAMA BAIGTA
11:00    VARTAI UŽDAROMI

1:30,  3:30  VAIKAMS - Rolandas Dabrukas
Menas lauke prie klasių
Vaikai turi būti prižiūrimi tėvų arba globėjų. Auklių paslaugos neteikiamos.

Zita Indriūnienė & Ramutė Kraujalienė:

Lietuvos generalinio konsulato būdelėje:

Šiaudų sodų rišimo pamokos su Zita Indriūniene:

Šeštadienį 1.00, 2.30, 4.00, 5.30 pp,

Ramutės Kraujalienės pristatoma tautinių juostų kolekcija:

Visos šventės metu.

Sekmadienis, spalio 8d.

11:00   ŠVENTOS MIŠIOS
12:00  VARTAI ATIDAROMI
12:15    ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ MOKYKLA
12:45   AGNĖ GIEDRAITYTĖ IR MARTYNAS MATUTIS
1:45     MUZIKINĖS BANGOS - ansamblis
2:15     MITUVA - tautinių šokių grupė
2:45    LORETA JANULEVIČIŪTĖ
3:15     SUTARAS kapela
4:15     LOTERIJA
4:30    AUGIS DISEVIČIUS
5:15     ŠVENTĖS PABAIGA
5:30    VARTAI UŽDAROMI

1:30,  3:00  VAIKAMS - Rolandas Dabrukas, Menas lauke prie klasių
Vaikai turi būti prižiūrimi tėvų arba globėjų. Auklių paslaugos neteikiamos.

 

Zita Indriūnienė & Ramutė Kraujalienė:

Lietuvos generalinio konsulato būdelėje:

Šiaudų sodų rišimo pamokos su Zita Indriūniene:

Sekmadienį 12.30, 2.00, 3.30 pp.

Ramutės Kraujalienės pristatoma tautinių juostų kolekcija:

Visos šventės metu.

bottom of page