top of page

San Francisko Lituanistinė Mokykla „Genys“ įsikūrė 2006 metais ir nuo įsikūrimo mokykloje mokinasi apie 50-80 mokinių. Mūsų "geniukai" mokinasi lietuvių kalbos, tradicijų, dainų ir šokių. Mes dalyvaujame Šiaurės Amerikos diasporos lietuvių šokių šventėse (Los Andžele, Baltimorėje, Filadelfijoje) bei San Francisko Lietuvių Bendruomenės renginiuose, šokių festivaliuose (San Jose, CA) ir baltijos tautų konferencijose (Stanford, CA). Mūsų mokyklos mokiniai atstovauja lietuvių tautą bei bendruomenę San Francisko įlankos gyvenvietėse. Mūsų šokių grupę ruošia meno vadovė Vanesa Kašelionytė, na o mokyklai vadovauja mokyklos direktorė, Aistė Solly.

San Francisko Lituanistinė Mokykla GENYS

Lituanistinė Mokykla GENYS
bottom of page