top of page

Loreta Janulevičiūtė – dainininkė, kompozitorė, pedagogė, Lietuvos muzikų sąjungos narė.


Loreta gimė, augo ir mokėsi Lietuvoje, Kauno mieste. Nuo mažens mylėjo muziką, lankė vaikų muzikos mokyklos smuiko klasę. Vėliau baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos chorinio dirigavimo skyrių. Baigusi mokslus dirbo pedagoginį darbą “Varpelio“ muzikos mokykloje. Vėliau įkūrė vaikų estradinio dainavimo studiją “Tu ir Aš“. Dainavo “Gintaro“ ir Įgulos bažnyčios choruose. Turėjo įvairių koncertų Lietuvos miestuose ir bažnyčiose. Koncertavo Sidnėjaus lietuvių bendruomenėje, o jos dainuojamos dainos buvo transliuojamos per Sidnėjaus radiją.


Išvykusi gyventi į Čikagą, JAV įkūrė ir vadovavo vaikų estrados studijai “Tu ir Aš“, kuri daug koncertavo  Čikagos lietuvių bendruomenės renginiuose. Dirbo muzikos mokytoja Lemonto lituanistinėje šeštadieninėje mokykloje. Dabar dainuoja Čikagos lietuvių operos chore, taip pat rengia solo koncertus “ Sielos galerijoje“ Lemonto centre.  

 
Gyvendama Amerikoje ji išleido 5 CD, iš jų 3 solinius CD albumus ir 10 autorinių dainų knygą “Paklausyk širdies plakimo”. Jos 1-oji autorinė giesmė “Malda” skambėjo atidengiant paminklą popiežiui Jonui Pauliui II-ąjam atminti.


Su dideliu dźiaugsmu Loreta Janulevičiūtė Mačiulis koncertuos Jums Los Andželo Lietuvių Dienose.
 

Loreta Janulevičiūtė

Loreta Janulevičiūtė
bottom of page