top of page

Zita Indriūnienė ir Ramutė Kraujalienė

Lietuvos generalinis konsulatas kviečia mokytis šiaudų sodų rišimo su Zita Indriūniene ir apžiūrėti Ramutės Kraujalienės pristatomą tautinių juostų kolekciją!

 


Zita Indriūnienė gimė Gučiavietės kaime, Utenos rajone, yra baigusi Šiaulių pedagoginį institutą.


Laisvalaikiu labai mėgsta daryti įvairius rankdarbius. Nuo 1996 m. kiekvienais metais dalyvauja Utenos kraštotyros muziejuje organizuojamose tautodailės darbų parodose, dalyvavo Rokiškio muziejuje organizuotoje prakartėlių parodoje. Iš viso dalyvavo 19-oje įvairių parodų. Antalgėje, Pakalniuose organizavo pynimo iš šiaudų mokymus, surengė mokymų metu pagamintų darbų parodas. 2007-2008 metais Leliūnų seniūnijos bendruomenėje įgyvendino projektą ,,Ką išmoksi - ant pečių nenešiosi", sudarė 2021 m. išleistą knygą „Iš šiaudo“.

 


Ramutė Kraujalienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto tautodailininkų –meno kūrėjų bendrijų pirmininkė. Pagrindinė šių organizacijų veiklos kryptis – tautodailininkų telkimas, jų kūrybos skatinimas pristatant lietuvių liaudies meno parodas, edukacines veiklas, muges ir amatus Lietuvoje bei užsienyje. Per keturis veiklos dešimtmečius vykdomi tęstiniai ir nauji projektai skirti populiarinti Lietuvos tautodailę ir tradicinius amatus tie Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.


Z. Indriūnienė Lietuvių dienų svečiams surengs šiaudų sodų pynimo pamokas Lietuvos generalinio konsulato Los Andžele stende, o R. Kraujalienė pristatys tautinių juostų kolekciją. Daugiau informacijos bus paskelbta vėliau. Sekite Lietuvių dienų komunikaciją!

 

Indriūnienė ir Kraujalienė
bottom of page