Tolimi Aidai yra vyrų oktetas iš Los Andželo, pavadintas brangaus poeto (ir Los Angeles gyventojo) Bernardo Brazdžionio eilėraščio „Tolimas aidas“ garbei. Nuo pat įsisteigimo 2010 m., grupė dainuoja a cappella – be akompanimento. Vyrų oktetas atlieka tradicinius lietuviškus kūrinius vyrų chorams bei pristato originalias “pop” dainų aranžuotes. Nors yra gimę Amerikoje, lietuviška daina jiems brangi ir gyva!


Tolimi Aidai koncertuoja ne tik Los Andžele, bet ir San Diege, Hartforde, Bostone, Detroite, sostinėje Vašingtone, Čikagoje, Toronte, Niujorke, o pereita vasarą 2018 m. ir Lietuvoje.


Grupės nariai: Danius Anelauskas, Kęstutis Daugirdas, Virgis Kasputis, Linas Polikaitis, Stepas Puodžiūnas, Tauras Radvenis ir Aleksas Vilkas.

1/1

Tolimi Aidai