Klivlando lietuvių tautinių šokių grupė ŠVYTURYS susikūrė 2003 m. Tuo metu grupėje šoko 16 gimnazistų šokėjų. Nei vadovai, nei šokėjai negalvojo, kad ši grupė išaugs ir išsilaikys iki šių dienų.


Šiandien 50-ies narių grupę sudaro trys amžių grupės: studentai, jauniai ir vaikai. Per 16 darbo ir kūrybos metų grupė suorganizavo tris jaunimo tautinių šokių festivalius „JUVENTUS 2010“, „JUVENTUS 2013“ ir „JUVENTUS 2017“.


Tautinių šokių grupė dalyvavo keturiose Šiaurės Amerikos šokių šventėse, 2007 m. šokantį lietuvišką Klivlando jaunimą atstovavo Lietuvos Dainų šventės šokių dienoje su šokiais „Myliu tave seniai audimo raštuos“, 2014 m. - Pasaulio lietuvių Dainų šventėje „Čia mano namai“, o praėjusią vasarą - Lietuvos šimtmečio šventėje.


Švyturys gastroliavo Detroite, Toronte, Čikagoje, Niujorke, Majamyje, Sent Petersbergas, Otavoje, Stokholme, Londone.


Grupei vadovauja Aušrinė Širvinskienė ir Eglė Žukauskienė. Techniniuose ir administraciniuose reikaluose talkina Ričardas Širvinskas, Marius Juodišius, Beata Čiurlionienė ir Virginija Rubinski.
 

1/3

Švyturys - Cleveland

Švyturys - Cleveland