Tautinių šokių grupė „Suktinis“ įsteigta 2005 metų vasario mėnesį. Pirmieji steigėjai ir vadovai buvo Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai. Dabartinė vadovė Giedrė Elekšytė-Knieža vadovauja nuo 2009 metų. 

Populiariausia ir daugiausia koncertuojanti lietuvių tautinių šokių grupė Šiaurės Amerikoje „Suktinis“ jau keturiolika metų iš eilės pristato Lietuvą Mokslo ir Pramonės muziejuje, Čikagoje. Daugelį metų bendradarbiauja su Lietuvos generaliniu konsulatu Čikagoje, ruošdami lietuvišką programą Navy Pier organizuojamuose renginiuose. Taip pat bendradarbiauja su lietuvių opera Čikagoje, ruošiant choreografinius numerius. Dalyvavo daugelyje šokių švenčių, tiek JAV, tiek ir Lietuvoje. 2017, 2018 metais pristatė Lietuvą žymiąjame Mc’Donalds Padėkos dienos parado tiesioginio eterio koncerte, kurį stebi milijonai žiūrovų. Du kartus lankėsi Klivlande, Ohajuje su koncertine programa, koncertavo Madison, Viskonsino valstijoje. Šešerius metus iš eilės (nuo 2007 metų) pasirodė konsulato organizuojamoje „Lietuvos dienoje“ Dalley Plaza, Čikagos pagrindinėje miesto aikštėje. 2013 metais pasirodė Čikagos Misis lietuvaitės rinkimų programoje. 2011 metais dalyvavo Tamaros Kalibataitės kūrybos paminėjimo koncerte. 2010 metais šoko „Sister cities“ festivalyje Millenium Park, kuris yra Čikagos miesto centre.

2010 metų pavasarį dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje Naperville miesto universiteto salėje, Ilinojaus valstijoje. 2006 ir 2015 metais dalyvavo bendrame projekte su džiazo grupe „Streetdancer“ (vadovas Kęstutis Stančiauskas). Įtraukti į JAV LB Kultūros Tarybos išleistą knygą. 2017 metų  pavasarį pastatė teatralizuotą “Velnio nuotakos” koncertą su Jeronimu Miliumi ir Povilu Meškėla. 2019m. lietuviško miuziklo “Šnekučiai” choreografinė grupė, kuris du kartus rodytas Čikagoje, bei Klivlande.

Suktinis

1/3
Suktinis