Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla

Los Andželo Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą 1949 m. įsteigė prel. Jonas Kučingis Ji yra ilgiausiai be pertraukų veikianti lituanistinė mokykla JAV, pelniusi JAV Švietimo Tarybos ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos apdovanojimus. Šiuo metu čia mokosi beveik 160 mokinių, dirba 25 mokytojos ir talkininkai. Mokykla veikia šeštadieniais nuo rugsėjo iki birželio, 9:00 - 13:15 val., o joje mokosi vaikai ir jaunuoliai nuo prieš darželinės iki dvyliktos klasės. Tobulinti lietuvių kalbos žinias gali ir suaugusieji. Šalia akademinės programos, mokykloje vyksta tautiniai minėjimai, mokiniai ruošiami sakramentams, dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, įvairiose programose, šokių ir dainų šventėse. Nuo 1987m. mokyklai vadovauja Marytė Newsom. Buvome ir esame antri namai šimtams lietuviukų ir jų šeimoms Los Angeles ir apylinkėse.

1/6