Los Angelai - Los Andželo lietuvių bendruomenės choro „Los Angelai“ misija - tęsti lietuviško chorinio dainavimo tradiciją ir pristatyti lietuvišką muziką Los Andželo žmonėms. Vadovo Kęstučio Daugirdo įsteigtas 2014 metais, choras dažnai pristato spalvingas koncerto programas ir renginius Los Andžele. Choras dalyvavo Dainų šventėse Čikagoje, Vilniuje ir Kaune, „Baltic Wave“ virtualiame koncerte, giedojo filme „Tarp Pilkų Debesų“ („Ashes in the Snow“). Šią vasarą choras suorganizavo Joninių šventę, kurioje kartu su Los Andželo lietuvių bendruomene buvo dainuojamos lietuviškos dainos.


Džiaugiamės, kad šių metų Lietuvių dienose esame pakviesti pakartoti tokį renginio formatą, todėl kviečiame visus griebti „Dainorėlį“ ir dainuoti kartu!

1/4

Los Angelai - Kęstutis Daugirdas

Los Angelai