Gintaras - Hamburgo lietuvių tautinių šokių kolektyvas Gintaras savo vardą skaičiuoja jau trisdešimt metų. Keitėsi kolektyvo nariai, vadovai, bet šokis sujungia ir išlieka. Šiuo metu Gintarui vadovauja ir kartu šoka Agneta Rosemann.


Kolektyve šoka įvairaus amžiaus žmonės: jauniausiai šokėjai - 13, o vyriausiam – virš 50 metų. Gintaras šoka ne tik tautinius sceninius, bet ir folklorinius šokius bei šokiais džiugina ne tik lietuvius, gyvenančius užsienyje, bet ir Vokietijos žmones, taip populiarindamas lietuviško šokio tradicijas ir reprezentuodamas Lietuvą.


2014 ir 2018 m. kolektyvas dalyvavo Lietuvos Dainų šventės užsienio lietuvių programoje. 2017 m. buvo pakviestas į tarptautinį šokių festivalį Palangoje, 2018 m. gegužę kartu atšventė Stokholmo tautinių šokių kolektyvo „Baltija“ 15 metų jubiliejų Stokholme, visada džiugina žiūrovų akis Vasario 16-osios šventėse Hamburge, šokdina žiūrovus Joninių vakarą Lübeck, Berlyne ar Hamburge. Kolektyvas labai didžiuojasi ir džiaugiasi, kad buvo pakviestas šokti 2018 m. liepos 14 d. Vestfalio taikos premijos įteikimo šventėje Miunsteryje.

Gintaras

1/1
Gintaras