Garbės Maršalas per 2019m. Lietuvių Dienas.

Lithuanian Fair Committee

 

Chairs

Raimundas Šilkaitis

Monika Kiznienė

Rasa Šilkaitienė

Žygimantas Kiznis

 

Vendor Coordinator

Ringailė Barysaitė

Rita Žukas

 

Program Coordinator

Sigita Barysienė

 

Program Booklet and Website
Rasa Hendrickson
 
Committee Members
Danguolė Varnienė
Povilas Žemaitaitis
Karis Petrulis
Liudas Deveikis
Algis Mikuckis
 
Fundraising Committee
Nijolė Lembertienė
Onutė Keblienė
Danguolė Navickienė
 
Advertising
Laura Remeika

Marketing and Social Media
Tadas Mikuckis


Photography by Kestas Kazlauskas

website  Rasa Hendrickson

Mūsų kaimas - Tolimi Aidai
00:00 / 00:00
  • w-facebook
  • Instagram Social Icon