top of page

Erikas Petraitis gimė ir užaugo Los Andžele. Lankė John Marshall gimnaziją (skersai gatvės nuo parapijos), ir baigė UC Berkeley universitetą. Lankė Šv. Kazimiero šeštadieninę mokyklą, šoko tautinius šokius su Spinduliu, ir dalyvavo skautų ir ateitininkų organizacijose.
 

Gimnazijoje pamilo muziką, išmoko groti gitara ir pradėjo kurti dainas. Nuo to laiko jis toliau kuria dainas ir atlieka jas ir kitų dainininkų kurinius per visą Kaliforniją ir toliau. Erikui įtaką padarė American Folk, R&B, Country, ir Blues. Jis yra išleidęs du albumus savo kūrinių.
 

Taip pat jisai brangina savo lietuvišką prigimti ir dainuoja su vietinia grupe “Tolimi Aidai”. Visos šios įtakos paaiškėja kaip Erikas užlipa ant scenos.

Erikas Petraitis

Erikas Petraitis
bottom of page